← terug naar nieuwsoverzicht

Voorkom doorgeefgiften en loketinstelling!

In 2015 was er veel commotie over een besluit van de belastingdienst van eind 2014. In dat besluit over ANBI’s en giften wees de belastingdienst op het nieuwe begrip “loketinstelling”. Dat is aan de orde indien een instelling in feite niet veel meer doet dan het passief doorgeven van giften. Dan is de instelling slechts een “doorgeefluik”. In enkele rechtszaken in 2018 is gebleken dat in zo’n geval voor giftgevers geldt dat dergelijke giften niet aftrekbaar zijn, tenzij doorstorting aan een andere ANBI plaatsvindt.

Onnodig vergaande gevolgen

In diverse publicaties over dat besluit zijn onnodig vergaande interpretaties gegeven. Diverse ANBI’s hebben daardoor al snel na die publicaties in 2015 hun beleid aangepast. Sommige zendingsorganisaties zijn bijvoorbeeld gestopt met doorgeven van giften aan zendelingen. Dat was onnodig, zoals ook gebleken is uit latere berichten. Die ANBI’s kozen echter voor het uitsluiten van elk mogelijk risico op dit gebied van doorgeven van giften.

Risico’s

Indien een ANBI niet inactief is en de gift die doorgestort wordt past binnen de normale activiteiten van de ANBI, hoeft het doorgeven van giften geen probleem te zijn. Sommige ANBI’s gaan echter te ver en werken mee aan het doorgeven van giften die weinig of niets te maken hebben met de activiteiten van de ANBI. Zij staan dan toe dat een giftgever een gift overmaakt met daarbij de opdracht het bedrag door te storten aan een bepaalde persoon of een bepaald project. De ANBI is dan dus niet vrij binnen haar eigen doelstellingen en activiteiten over het bedrag te beschikken. Indien dat vaak of bijvoorbeeld voor meer dan 10% van de totale uitgaven van een ANBI gebeurt, kan dat tot intrekking van de ANBI-beschikking leiden. Daarvan zijn ook voorbeelden bekend.

Grenzen stellen

Giftgevers kunnen dus niet een aftrekbare gift creëren door een bedrag via een ANBI te storten met de opdracht het bedrag door te storten aan een ander waarmee de ANBI weinig of niets te maken heeft. ANBI’s doen er goed aan geen discussie over hun ANBI-status op te roepen en dus niet mee te werken aan dergelijke doorgeefgiften.

drs. Wim de Kok 

 

Toestemming voor het gebruik van cookies

Met 'Bekijk details' kun je aangeven welke cookies we wel en niet mogen gebruiken en sla je voorkeuren op.

Privacyverklaring | Sluiten
Bekijk details
Top