← terug naar nieuwsoverzicht

Van VAR naar DBA: wat betekent dat voor u?

Op 1 mei jongstleden is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervangen door de nieuwe wet Deregulering beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Wat betekent dat voor uw relatie met de zzp’ers die voor u werken?

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) moesten voorheen jaarlijks een VAR aanvragen om aan opdrachtgevers te kunnen laten zien dat de Belastingdienst de zzp’er ook daadwerkelijk als zzp’er beschouwde. U kon er als opdrachtgever dan zeker van zijn dat er geen loonheffing betaald hoefde te worden. Volgens het huidige kabinet zorgde de VAR voor schijnzekerheid. Daarom trad de nieuwe wet DBA in.

Modelcontracten
De zzp’er hoeft volgens de nieuwe wet niet meer steeds een VAR aan te vragen. U dient als opdrachtgever nu een contract aan te gaan met de zzp’er. Hiervoor moet gebruik gemaakt worden van de modelcontracten van de Belastingdienst. Deze algemene modelovereenkomsten zijn geschikt voor alle type opdrachten, ongeacht de branche of het beroep. Als er volgens een modelovereenkomst gewerkt, wordt hebben opdrachtgever en zzp’er zekerheid. Volgens welke overeenkomst gewerkt, wordt bepalen de opdrachtgever en de opdrachtnemer zelf.

Eigen contract of geen contract
Zelf een contract opstellen kan ook, maar die moet dan wel eerst aan de Belastingdienst worden voorgelegd. Als u geen modelovereenkomst gebruikt en ook geen eigen overeenkomst die door de Belastingdienst is beoordeeld, kunt u ook zelf bepalen of er sprake is van loondienst. Dat doet u door de overeenkomst eerst te toetsen aan de kenmerken van een echte dienstbetrekking. U vindt die kenmerken met voorbeeldbepalingen op de website van de Belastingdienst. De bepalingen in uw eigen overeenkomst kunnen anders geformuleerd zijn dan de voorbeeldbepalingen, maar het gaat om de strekking ervan. Zo kunt u zelf inschatten of u als opdrachtgever wel of niet loonheffingen moet betalen.

 

Toestemming voor het gebruik van cookies

Met 'Bekijk details' kun je aangeven welke cookies we wel en niet mogen gebruiken en sla je voorkeuren op.

Privacyverklaring | Sluiten
Bekijk details
Top