← terug naar nieuwsoverzicht

Tips voor het opstellen van een goede begroting

De begroting is een belangrijk stuurinstrument voor non-profitorganisaties. Wij geven hieronder een aantal tips dat u kunt meenemen bij het opstellen van de begroting voor het nieuwe jaar. Doe er uw voordeel mee.

Zorg voor goede betrouwbaarheid

Met een goede begroting kunt u uitgaven sturen, maar dan moet het wel goed zitten met de betrouwbaarheid van die informatie. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan goede confrontatie met afgelopen jaren, de beste inschatting voor het huidige boekjaar en een trendanalyse. Ook is het slim om van elke afdeling binnen uw organisatie input te krijgen over hoe men denkt over eigen begroting en of die in lijn ligt met de totale organisatiebegroting. Zo wordt de informatie niet alleen completer, maar ook betrouwbaarder.

Maak onderscheid tussen vaste en incidentele inkomsten

Bij begrote baten maakt u onderscheid tussen structurele en incidentele baten. Zo zijn inkomsten uit nalatenschappen en nieuwe subsidies niet altijd even zeker en zijn bepaalde andere inkomsten dat wel. Het is aan te raden scenario’s op te stellen en vervolgens minder betrouwbare baten te koppelen aan bepaalde uitgaven. Die uitgaven kunnen dan pas worden gedaan als de baten ook daadwerkelijk binnenkomen. Zo voorkomt u dat er uitgaven worden gedaan waar geen geld voor is.

Maak een koppeling met het jaarplan

Een goede begroting koppelt u aan het jaarplan. Daarnaast is het aan te bevelen ook een koppeling te maken tussen de doelen en financiële prestaties. Op deze manier worden maatschappelijke en financiële resultaten aan elkaar gelinkt.

Denk aan de relatie met de reserves en fondsen

Reserves en fondsen zijn voor non-profitorganisaties en het publiek van groot belang. Het is dan ook verstandig de begroting aan te vullen met de begrote bestemming van het saldo. Op deze manier wordt inzichtelijk hoe reserves en fondsen zich ontwikkelen en kan er duiding worden gegeven bij een bepaald saldo. Ook kunt u op deze manier sturen richting een gewenst niveau van reserves en fondsen.

Gebruik de nieuwe indeling

Veel non-profitorganisaties stellen hun cijfers op volgens RJ 650. Volgens de nieuwe RJ 650 is de indeling van de baten nieuw. Voor goede vergelijkbaarheid met de relatie en gebruik in het jaarverslag verdient het voorkeur de begroting op te stellen conform de indeling van de nieuwe RJ 650.

Meer weten?

Iedere begroting is maatwerk en organisatiespecifiek. Wij hopen dat bovenstaande tips een aantal goede handvatten bieden. Uiteraard zijn wij bereid om proactief mee te denken bij de door u op te stellen begroting.

Drs. Jan Snoei RA

 

Toestemming voor het gebruik van cookies

Met 'Bekijk details' kun je aangeven welke cookies we wel en niet mogen gebruiken en sla je voorkeuren op.

Privacyverklaring | Sluiten
Bekijk details
Top