← terug naar nieuwsoverzicht

Strengere regels voor crowdfunding

Crowdfunding wordt een steeds belangrijkere inkomstenbron, ook voor non-profits. Zo hebben de op Fundwijzer opgenomen veertig crowdfundingplatforms in het eerste half jaar van 2017 ruim 72 miljoen euro financiering weten op te halen voor uiteenlopende projecten. Volgens de Autoriteit Financiele Markten (AFM) nemen hierdoor de risico’s voor investeerders wel toe. De AFM wil daarom de huidige voorschriften gaan aanscherpen.

AFM deed onderzoek naar crowdfunding-platforms, waaruit zorgen zijn ontstaan. Zo is de gemiddelde tijd waarin investeerders in een project konden instappen in de onderzoeksperiode gedaald naar enkele uren. Investeerders moeten daarom steeds sneller beslissen, waardoor de investeringsrisico’s volgens de AFM mogelijk niet goed worden overzien. Zestig procent van de investeerders negeert bovendien het advies om maximaal tien procent van het vrij belegbare vermogen in crowdfunding te investeren.

Alle projectinformatie moet daarom op het platform beschikbaar zijn 48 uur vooraf aan openstelling van de inschrijving voor alle investeerders. De huidige 24-uurs bedenktijd achteraf blijft bestaan. De AFM verwacht van de sector zelf dat ze meer hun best doen om te waarborgen dat investeerders zich vaker houden aan het advies om maximaal tien procent van hun vrij belegbare vermogen te investeren in crowdfunding. Consumenten mogen afwijken van deze richtlijn, maar platforms moeten deze afwijkingen wel op individuele basis kunnen verantwoorden.

Nieuwe wetgeving
Per 1 april 2016 zijn er vernieuwde voorschriften in werking getreden voor crowdfunding-platformen, dit in voorbereiding op de nieuwe wetgeving waar de AFM om heeft gevraagd in haar wetgevingsbrief en waar het ministerie van Financiën gehoor aan heeft gegeven, waardoor crowdfunding een wettelijke basis krijgt binnen de Wet Financieel Toezicht (Wft). De platformen hebben een ontheffing of vergunning, maar de regels zijn op dit moment nog niet verankerd in de wet.

 

Toestemming voor het gebruik van cookies

Met 'Bekijk details' kun je aangeven welke cookies we wel en niet mogen gebruiken en sla je voorkeuren op.

Privacyverklaring | Sluiten
Bekijk details
Top