← terug naar nieuwsoverzicht

Sportclubs nog niet klaar voor nieuwe privacywet AVG

04-04-2018

Duizenden sportverenigingen zijn nog niet klaar voor de nieuwe privacywet AVG die per 25 mei van kracht wordt. Daarbij komt dat bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk zijn als binnen de club een en ander niet op orde is, zo meldde eerder het Algemeen Dagblad.

Boetes
De nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), bevat strengere regels voor het opslaan en verwerken van gegevens. Wie niet aan de nieuwe regels voldoet, kan een boete gepresenteerd krijgen. Er kan echter in eerste instantie ook een waarschuwing worden uitgedeeld bij overtreding van de regels.

Let op!
De wet geldt voor bedrijven, overheden, organisaties en verenigingen, dus ook voor sportclubs.

SportSportclubs
Bij sportclubs betekenen de nieuwe regels veel extra administratie voor de vele vrijwillige bestuursleden waarop dergelijke clubs veelal draaien. Zo moet onder meer vastgelegd worden wie toegang heeft tot privacygevoelige informatie en wat daarmee gedaan mag worden.

Toestemming
Bij foto’s van jeugdleden betekent de nieuwe wet bijvoorbeeld ook dat eerst toestemming van alle ouders nodig is bij publicatie op bijvoorbeeld de website. De Autoriteit Persoonsgegevens moet toezicht houden op de naleving van de wet.

Gebruik BCC
Ook datalekken moeten worden bijgehouden. Hiervan is al snel sprake. Een email met meerdere ontvangers mag bijvoorbeeld niet CC gestuurd worden, maar BCC, zodat de ontvangers anoniem blijven.

KNVB
De grootste sportbond van Nederland KNVB heeft de leden regelmatig geïnformeerd over de nieuwe wet en biedt hen hulp aan. Uit cijfers blijkt echter dat nog lang niet alle verenigingen voldoende op de nieuwe regels zijn voorbereid.

Bent u klaar voor de AVG?
De AVG is niet alleen voor de sportclubs een belangrijk aandachtspunt. Ook voor uw non-profit organisatie!
Heeft u vragen over de nieuwe AVG, neem dan contact op met een van onze AVG-experts.

 

Toestemming voor het gebruik van cookies

Met 'Bekijk details' kun je aangeven welke cookies we wel en niet mogen gebruiken en sla je voorkeuren op.

Privacyverklaring | Sluiten
Bekijk details
Top