← terug naar nieuwsoverzicht

Rijksbijdrage van invloed op aftrek btw?

05-04-2018

Voor het uitvoeren van bepaalde taken kunnen organisaties rijksbijdragen ontvangen. De vraag is of deze bijdragen van invloed zijn op de aftrek van btw, als de betreffende organisatie zowel vrijgestelde als belaste prestaties levert.

Vrijgestelde en belaste prestaties
Organisaties die zowel belaste als vrijgestelde prestaties leveren, mogen niet alle door hen betaalde btw aftrekken. Dit mag alleen voor goederen en diensten die volledig of gedeeltelijk voor belaste prestaties worden gebruikt.

Naar rato
Uitgangspunt is dat de btw op goederen en diensten die voor zowel belaste als vrijgestelde prestaties worden gebruikt, aftrekbaar is naar rato van de belaste omzet.

Voorbeeld: is bijvoorbeeld 70% van uw omzet belast en 30% vrijgesteld, dan is ook 70% van de betaalde btw aftrekbaar van de goederen en diensten die u zowel vrijgesteld als belast gebruikt.

Rijksbijdragen
Onlangs bracht een onderwijsinstelling zijn zaak voor de rechter, omdat de inspecteur de door de instelling ontvangen rijksbijdragen tot de omzet had gerekend. Hierdoor kon de instelling een geringer deel van de betaalde btw aftrekken van de goederen en diensten die zowel vrijgesteld als belast werden gebruikt.

Rijksbijdrage behoort niet tot vergoeding
De rijksbijdrage behoorde niet tot de vergoeding voor de diensten van de onderwijsinstelling. Voor gerichte prijssubsidies is dit meestal wel het geval, maar daarvan was geen sprake. De aftrek van betaalde btw moest daarom worden berekend zonder met de ontvangen rijksbijdrage rekening te houden.

Op basis van werkelijk gebruik
De aftrek van betaalde btw mag ook op basis van het werkelijke gebruik van de goederen en diensten worden berekend, maar alleen als dit een beter beeld oplevert.

Onderwijsinstellingen
Het staat hiermee nog niet vast dat onderwijsinstellingen voortaan meer BTW kunnen aftrekken. De belastingdienst zou namelijk een ander standpunt kunnen gaan innemen, namelijk dat rijksbijdragen mede de vergoeding vormen voor de BTW-vrijgestelde onderwijsprestaties. Ons advies aan onderwijsinstellingen is te beoordelen hoe zij tot nu toe omgaan met de BTW-aftrek en vervolgens indien meer aftrek mogelijk blijkt te zijn bezwaar te maken tegen de eigen BTW-aangifte binnen de bezwaartermijn van 6 weken.

Let op!
Degene die hiervoor pleit, dient dit dan aannemelijk te maken. De inspecteur had hiervoor echter geen berekeningen aangedragen en dus ging de rechter hieraan voorbij.

Heeft u vragen over de invloed van rijksbijdragen op de btw, neem dan contact met ons op.

 

Toestemming voor het gebruik van cookies

Met 'Bekijk details' kun je aangeven welke cookies we wel en niet mogen gebruiken en sla je voorkeuren op.

Privacyverklaring | Sluiten
Bekijk details
Top