← terug naar nieuwsoverzicht

Prinsjesdag 2018 en ANBI’s

Op Prinsjesdag is weer een omvangrijk pakket wetsvoorstellen gepubliceerd. De meeste voorstellen waren al bekend uit het Regeerakkoord van een jaar geleden. Voor ANBI’s verandert er weinig.

Vrijwilligersvergoeding

Positief is dat na vele jaren eindelijk de belastingvrije vrijwilligersvergoeding wordt verhoogd. In 2019 gaat die van € 1.500 per jaar naar € 1.700 per jaar. Per maand mag het niet meer zijn dan € 170 (nu nog € 150). De bijbehorende maximale uurvergoeding (nu nog € 4,50) is in het wetsvoorstel nog niet verhoogd, maar dat zal nog wel volgen.

BTW vrijstelling

Sommige ANBI’s in de sportwereld kunnen gevolgen ondervinden van de uitbreiding van de sportvrijstelling per 2019. De verhoging van het verlaagde tarief van 6% naar 9% in 2019 kan ook voor sommige ANBI’s gevolgen hebben. Voor meer ANBI’s zal waarschijnlijk relevant zijn dat vanaf 2020 een modernisering van de kleine ondernemersregeling wordt voorgesteld. Ook ANBI’s met geringe commerciële activiteiten kunnen dan kiezen voor een BTW-vrijstelling indien zij minder dan € 20.000 omzet per jaar hebben uit die commerciële activiteiten.

Giftenregelingen

De wetsvoorstellen bevatten nog geen aanpassing van de giftenregelingen. Eerder dit jaar heeft het kabinet in een reactie op een evaluatie van de giftenregelingen wel enkele voorstellen gedaan. Het doel is de giftenregelingen werkbaarder en eenvoudiger te maken en beter te kunnen controleren. Gedacht wordt onder andere aan uitbreiding van de publicatieplicht van ANBI’s en versoepeling van de anti-oppoteis. Genoemd is ook een mogelijke beperking van de (volledig aftrekbare) periodieke giftenaftrek. Meer concrete plannen of wetsvoorstellen komen waarschijnlijk pas volgend jaar.

Daling belastingtarieven

Weinig ANBI’s zijn belast voor de vennootschapsbelasting. De daling van tarieven van de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting in de komende jaren heeft dus geen direct effect. Wel geldt voor gevers met hogere inkomens dat giften minder belastingteruggaaf gaan opleveren. Vooral het tarief in de inkomstenbelasting waartegen giften afgetrokken kunnen worden daalt snel vanaf 2020. Uiteindelijk zijn giften evenals vrijwel alle andere aftrekposten vanaf 2023 alleen nog tegen het laagste tarief van 37,05% aftrekbaar. Waarschijnlijk zal dat echter geen grote gevolgen hebben voor het geefgedrag van de Nederlanders.

drs. Wim de Kok 

 

Toestemming voor het gebruik van cookies

Met 'Bekijk details' kun je aangeven welke cookies we wel en niet mogen gebruiken en sla je voorkeuren op.

Privacyverklaring | Sluiten
Bekijk details
Top