← terug naar nieuwsoverzicht

Mag het bestuursverslag even uw aandacht?

De afgelopen jaren is het belang van het bestuursverslag toegenomen. Door de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving is ook de rol van de accountant veranderd. Waar die voorheen kon volstaan met het vaststellen dat alle onderwerpen voorkwamen in het bestuursverslag en de verenigbaarheid met de jaarrekening, moet de accountant nu aanvullend verklaren. Hoe dat precies zit, legt Pieter Ablas uit.

Pieter Alblas: ‘Voorheen was er sprake van een marginale toets. Met ingang van 2017 moet de accountant aanvullend verklaren of het bestuursverslag materiële onjuistheden bevat. Toen wij controles uitvoerden bij maatschappelijke organisaties vielen drie zaken op bij het doornemen van de bestuursverslagen.’ Die drie zaken zetten we voor u op een rijtje.

1. Niet alle onderwerpen opgenomen

‘Bij veel organisaties was niet bekend welke onderwerpen verplicht in het bestuursverslag moeten worden opgenomen. Zelfs nadat wij organisaties vroegtijdig hadden gewezen op dit punt, was dat in veel gevallen niet gebeurd. De Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving schrijven voor maatschappelijke organisaties een limitatieve lijst aan onderwerpen. Dus zo moeilijk is dit niet.

2. Kwaliteit

‘Het bestuursverslag is het verslag van het bestuur. Dat lijkt een open deur, maar in de praktijk wordt het bestuursverslag nogal eens geschreven door de afdeling fondsenwerving en communicatie. Vaak verwordt dan het bestuursverslag tot een marketingverhaal van ‘kijk hoe goed wij het doen’. Ook is de paragraaf risicoanalyse vaak beperkt en gaat veelal niet in op de maatregelen die zijn genomen om met deze risico’s om te gaan. Daarnaast zien we dat de hoeveelheid pagina’s van het bestuursverslag toeneemt. Hierdoor neemt ook de aantrekkelijkheid van de leesbaarheid af. Hier geldt het adagium ‘In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister.’

3.  Rol bestuur

Alblas roept daarom besturen en toezichthoudende organen op om serieus werk te maken van de tekst van het bestuursverslag: ‘Het is een mooi instrument om verantwoording af te leggen over de wijze waarop bestuurd wordt. Wij hebben voor diverse Richtlijnen checklists beschikbaar waarin ook kan worden aangegeven waar dit in het bestuursverslag is beschreven.’

 

 

Toestemming voor het gebruik van cookies

Met 'Bekijk details' kun je aangeven welke cookies we wel en niet mogen gebruiken en sla je voorkeuren op.

Privacyverklaring | Sluiten
Bekijk details
Top