← terug naar nieuwsoverzicht

Maatschappelijke organisatie: blijf beheerst!

21-04-2018
Maatschappelijke organisaties hebben momenteel te maken met veel ontwikkelingen en actualiteiten, niet in de laatste plaats ingegeven door recente incidenten die grote impact hebben op de uitstraling op andere organisaties en de gehele sector.

Het zou goed zijn als de maatschappij, de donateurs en de overheid minder ad hoc reageren op zulke incidenten en eerst het achterliggende verhaal van de betreffende organisaties in ogenschouw nemen. En vervolgens bezien welk verbeterplan voor de betreffende organisatie van toepassing is. Hierna kan worden gekeken of deze verbeteringen wellicht alle organisaties in de sector raken en algehele verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. Dit moet niet al te lang duren, maar wel in de genoemde volgorde. Hiermee voorkom je onnodige onrust, ineffectiviteit en inefficiëntie door te veel ad hoc-reacties.

Organisaties kunnen leren van incidenten bij andere organisaties, maar we moeten niet doorslaan door bijvoorbeeld meteen meer regelgeving te eisen of, in het geval van donateur, minder te gaan geven al zou zo’n incident de hele sector betreffen.

Er zijn natuurlijk uitzonderingen. Als een organisatie niet adequaat reageert op incidenten of als uit analyse blijkt dat er meer mis is met een organisatie en bepaalde risico’s helemaal niet in beeld waren, is er uiteraard wel reden hierop te reageren. Dat is echter niet altijd het geval.

Maar hoe voorkom je dit nou? Mijn stellige overtuiging is dat elke maatschappelijke organisatie met een robuust risicobeheersingssysteem alle ontwikkelingen en risico’s aankan. Zo moeten de in de praktijk voorkomende incidenten, zoals datalekken (ook ingevolge de komende AVG ) en imagoschade (ook als gevolg van een recente incidenten bij ontwikkelingshulporganisaties), altijd onderdeel zijn van het grotere risicomanagementsysteem, waar – als het goed is – al lang aandacht en tijd aan besteed had moeten worden. Uiteraard kunnen deze incidenten wel reden zijn om in de periodieke evaluatie van het risicomanagementsysteem de nodige aanscherpingen te verrichten.

Als een maatschappelijke organisatie hierover niet transparant communiceert of laat zien dat niet alle risico’s in beeld zijn en worden beheerst, hebben stakeholders een valide reden de organisatie kritisch te beoordelen. Zorg er dus voor dat uw organisatie niet onnodig veel energie steekt in het blussen van brandjes, zodat de focus op de doelstelling blijft. Met een robuust risicobeheerssysteem moet dat mogelijk zijn.

Jan Snoei – registeraccountant bij WITh accountants in non profit

 

Toestemming voor het gebruik van cookies

Met 'Bekijk details' kun je aangeven welke cookies we wel en niet mogen gebruiken en sla je voorkeuren op.

Privacyverklaring | Sluiten
Bekijk details
Top