← terug naar nieuwsoverzicht

Kostennorm goede doelen verdwijnt

Goede Doelen Nederland (GDN) heeft tijdens de Algemene Leden Vergadering besloten de kostennorm voor eigen fondsenwerving af te schaffen. Besloten is een informatieformat met kengetallen in te voeren. Dit maakt volgens GDN direct zichtbaar welk percentage van de totale uitgaven aan de doelstelling wordt besteed, welk percentage aan de werving en welk percentage aan beheer en administratie. De Commissie Normstelling Erkenningsregeling moet het voorstel nog wel eerst goedkeuren.

Vanwege de grote verschillen tussen organisaties en de grote diversiteit aan inkomstenbronnen is één norm voor de kosten van fondsenwerving niet langer passend, vindt GDN. In de aangepaste RJ650 wordt het begrip kosten eigen fondsenwerving bovendien niet meer gehanteerd. Omwille van de transparantie over financiële kengetallen wordt voorgesteld om een verplicht informatieformat in te voeren als onderdeel van de Erkenningsregeling. Het verplichte informatieformat wordt daarmee de nieuwe norm voor transparantie in één oogopslag.

CBF blijft toetsen
Het CBF blijft toetsen of de door een organisatie gemaakte kosten redelijk zijn. Voor veel donateurs is vaak de belangrijkste vraag ‘hoeveel van mijn gedoneerde euro gaat er uiteindelijk naar de doelstelling?’ Met het nieuwe format is dat nu in een keer duidelijk. Als de Commissie Normstelling Erkenningsregeling dit voorstel overneemt, wordt publicatie van het informatieformat als verplichting opgenomen in de Erkenningsregeling en komt het absolute maximum van 25 procent voor kosten eigen fondsenwerving te vervallen.
Transparantie in één oogopslag

Aanpassing beloningsregeling
De leden stemden verder in met de voorgestelde aanpassing van de Beloningsregeling voor directeuren. De belangrijkste wijzigingen zijn dat een variabele beloning niet langer is toegestaan en dat het absolute beloningsmaximum met 3,3 procent wordt geïndexeerd. Goede Doelen Nederland zal de Commissie Normstelling ook vragen de nieuwe beloningsregeling als onderdeel van de Erkenningsregeling op te nemen.

 

Toestemming voor het gebruik van cookies

Met 'Bekijk details' kun je aangeven welke cookies we wel en niet mogen gebruiken en sla je voorkeuren op.

Privacyverklaring | Sluiten
Bekijk details
Top