← terug naar nieuwsoverzicht

In gesprek met World Vision: ‘Onze accountant is ook een sparringpartner’

In elke editie van onze nieuwsbrief stellen we een van onze klanten aan u voor. Wat vinden zij van de beschikbaarheid en transparantie van financiële informatie? Hoe belangrijk is het jaarverslag voor hen? Dit keer maken we kennis met René Noort van World Vision. Deze organisatie wil dat kinderen uit ontwikkelingslanden gezond zijn, onderwijs krijgen en opgroeien in een veilige leefomgeving.

Wat is volgens u het belangrijkste criterium waaraan financiële informatie moet voldoen?

‘Financiële informatie moet tijdig beschikbaar zijn en betrouwbaar. De informatie moet niet alleen helder inzicht geven over hoe de organisatie ervoor staat, maar ook vertrouwen geven aan belanghebbenden binnen en buiten de organisatie.’

Hoe geeft uw organisatie daar invulling aan?

‘Door de werkprocessen binnen de organisatie zo efficiënt mogelijk in te richten. Maar ook door alert te blijven op mogelijke procesverbeteringen binnen de organisatie, die kunnen bijdragen aan efficiëntie en effectiviteit en de betrouwbaarheid van de cijfers waarborgen.’

Wat is belangrijker: impact of transparantie?

‘Dat is best een lastige, wat mij betreft liggen die heel dicht bij elkaar! Een transparante financiële verslaglegging helpt de achterban om inzicht te krijgen in de wijze waarop de organisatie met de aan haar toevertrouwde middelen omgaat en deze besteedt aan de doelstellingen. Impact geeft inzicht in de wereld achter de cijfers: wat is er daadwerkelijk veranderd voor de mensen en communities waarvoor wij ons inzetten en wat betekent dat in de dagelijkse praktijk voor hen. Impact is niet altijd in cijfers te vangen. Naar mijn mening versterken ze elkaar en zijn ze beiden belangrijk in de communicatie en verantwoording naar de achterban.’

Welke rol speelt uw accountant daarin?

‘Naast de controlerende taak van de accountant is voor ons de adviesrol van de accountant erg belangrijk, gevraagd, maar ook ongevraagd. Dat een accountant actief informeert op thema’s als bijvoorbeeld AVG is buitengewoon plezierig. De accountant is voor ons ook een sparringpartner om processen in de organisatie te verbeteren. Uiteindelijk komt dat ten goede aan de missie van de organisatie. Het is mooi om bij WITh accountants een bevlogenheid met de missie van hun klanten te zien. Vanuit hun bevlogenheid en expertise dragen zij feitelijk bij aan de missie van hun klanten.’

 www.worldvision.nl

 

Toestemming voor het gebruik van cookies

Met 'Bekijk details' kun je aangeven welke cookies we wel en niet mogen gebruiken en sla je voorkeuren op.

Privacyverklaring | Sluiten
Bekijk details
Top