← terug naar nieuwsoverzicht

In gesprek met: Wiardi Beckman Stichting

In elke editie van onze nieuwsbrief stellen we een van onze klanten aan u voor. Wat vinden zij van de beschikbaarheid en transparantie van financiële informatie? Hoe belangrijk is het jaarverslag voor hen? Dit keer maken we kennis met Robert van Oort, externe boekhouder van de Wiardi Beckman Stichting (WBS). Dat is het wetenschappelijk bureau voor de sociaal-democratie, gelieerd aan de Partij van de Arbeid. De WBS stelt zich ten doel urgente maatschappelijke vraagstukken te signaleren, deze wetenschappelijk te analyseren vanuit een langetermijnperspectief en sociaal-democratisch gezindheid en er toekomstgericht over te adviseren.

Wat is volgens u het belangrijkste criterium waaraan financiële informatie moet voldoen?
Het moet juist en volledig zijn en het moet vooral voldoen aan de informatiebehoeften van de gebruikers.’

Hoe geeft uw organisatie daar invulling aan?
Bij de Wiardi Beckmanstichting is het belangrijk door het jaar heen goed zicht te houden op de kosten van de organisatie. De opbrengsten van de stichting zijn redelijk vast en bestaan uit een subsidie en uit donaties. Daarom maken we naast de jaarrekening als verantwoording ook tussentijds financiële overzichten, waarbij we naast de realisatie de verwachtingen voor de rest van het jaar zetten. Zo krijgen we tussentijds goed inzicht in de verwachtingen voor het gehele jaar en is het binnen een bepaalde bandbreedte mogelijk om hierop in te spelen.’

Wat is belangrijker: impact of transparantie?
De stichting is gelieerd aan de PvdA en ontvangt een wettelijk vastgestelde subsidie als wetenschappelijk bureau van de PvdA. Hierdoor speelt transparantie een grote rol bij de stichting. Maar daarnaast wordt de stichting gesteund door veel donateurs en daaraan wil je natuurlijk ook laten zien wat je presteert.’

Welke rol speelt uw accountant daarin?

Onze stichting is een vrij kleine organisatie, maar vooral omdat zij de eerdergenoemde wettelijke subsidie ontvangt, dient zij een door een accountant gecontroleerde jaarrekening te overleggen aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het is belangrijk dat zo’n controle goed gebeurt. Vanwege de financiële belangen die daarmee samenhangen, maar het is ook belangrijk dat de accountant rekening houdt met de organisatorische (on)mogelijkheden van een kleine organisatie.’

 

Toestemming voor het gebruik van cookies

Met 'Bekijk details' kun je aangeven welke cookies we wel en niet mogen gebruiken en sla je voorkeuren op.

Privacyverklaring | Sluiten
Bekijk details
Top