← terug naar nieuwsoverzicht

In gesprek met: VBDO

‘Goede financiële informatie moet aansluiten bij behoefte management’

In elke editie van onze nieuwsbrief stellen we een van onze klanten aan u voor. Wat vinden zij van de beschikbaarheid en transparantie van financiële informatie? Hoe belangrijk is het jaarverslag voor hen? Dit keer maken we kennis met Jan van Zijtveld , manager Financiën en Bedrijfsvoering van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO).
Het is de enige vereniging in Nederland die opkomt voor de belangen van duurzame beleggers.

Wat is volgens u het belangrijkste criterium waaraan financiële informatie moet voldoen?
‘Goede financiële informatie moet aansluiten bij de behoefte van het management of de directie. Naast tijdigheid en juistheid is het van belang dat deze informatie inzicht geeft in de ontwikkeling van de belangrijkste kengetallen (kpi’s), die door het management zijn gedefinieerd.’

Hoe geeft uw organisatie daar invulling aan?
‘Bij de VBDO kennen wij globaal twee inkomstenstromen. Ongeveer een derde is afkomstig van contributies van institutionele en particuliere leden. Twee derde van de inkomsten vloeit voort uit de projecten die wij voornamelijk uitvoeren voor onze leden, maar ook voor de overheid. Intern wordt er maandelijks gerapporteerd over deze inkomsten. Daarbij is het vooral van belang dat de projectlasten binnen de afgegeven budgetruimte blijven. Het bestuur komt vier maal per jaar bijeen en voorafgaand aan de bestuursvergadering wordt de penningmeester uitgebreid bijgepraat over de financiële stand van zaken. Na de zomer wordt al voorzichtig vooruit gekeken naar de prognose voor het hele boekjaar, zodat waar nodig tijdig bijgestuurd kan worden.’

Wat is belangrijker: impact of transparantie?
‘Wat mij betreft zijn beide aspecten even belangrijk. De VBDO doet op zowel impact als transparantie veel onderzoek bij haar institutionele leden, maar ook binnen de Nederlandse financiële wereld en daarbuiten. Onder het motto Walk the Talk hebben wij in 2017 uitgebreid verslag gedaan over hoe Nederlandse beursgenoteerde bedrijven omgaan met de thema’s Natuurlijk Kapitaal, Leefbaar Loon en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.’

Welke rol speelt uw accountant daarin?
‘Omdat de VBDO allerlei organisaties regelmatig de maat neemt op diverse duurzame thema’s, is het natuurlijk van belang dat ons jaarverslag aan alle wettelijke eisen voldoet en volledig transparant is. Sinds 2016 controleert WITh Accountants het jaarverslag van de VBDO en geeft daarbij bruikbare adviezen voor de inrichting van de interne beheersing.’

www.vbdo.nl

 

Toestemming voor het gebruik van cookies

Met 'Bekijk details' kun je aangeven welke cookies we wel en niet mogen gebruiken en sla je voorkeuren op.

Privacyverklaring | Sluiten
Bekijk details
Top