← terug naar nieuwsoverzicht

In gesprek met: Het Passion ‘Geld moet gekoppeld worden aan inhoud en resultaat’

In elke editie van onze nieuwsbrief stellen we een van onze klanten aan u voor. Wat vinden zij van de beschikbaarheid en transparantie van financiële informatie? Hoe belangrijk is het jaarverslag voor hen? Dit keer maken we kennis met Luuk Krol van Het Passion. Deze stichting heeft als doelstelling om vanuit een christelijk diaconaal perspectief hulp te bieden aan dak- en thuisloze medemensen die aan de rand van de samenleving leven.

Wat is volgens u het belangrijkste criterium waaraan financiële informatie moet voldoen?
‘Het Passion is een instelling die voor een groot deel gefinancierd wordt door giften van particulieren, kerken en fondsen. We blijven ons verwonderen dat we elke keer mogen ontvangen, van kleine bedragen tot grote bedragen. Die afhankelijkheid maakt dat er veel dankbaarheid is en verantwoordelijkheid. We zijn verantwoordelijk om te laten zien dat wat mensen in vertrouwen geven ook bijdraagt aan het leven van de dakloze medemens. Het van waarde zijn, nabijheid geven, perspectief beiden en een plek van rust zijn. En Het Passion is een plek van rust voor zowel de gasten als de vrijwilligers. Dat resultaat is het best uit te drukken in het percentage van mensen die verder gaat naar een betere plek dan waar ze vandaan kwamen. En is het beste uit te drukken in het aantal vrijwilligers die na 1 werkvakantie jaarlijks terugkomen. Het percentage ‘recidiven’ is groot, > tachtig procent. Dat is ook het belangrijkste criterium waar aan financiële informatie aan moet voldoen. Geld koppelen aan inhoud en aan resultaat.’

Hoe geeft uw organisatie daar invulling aan?
‘Het jaarverslag maakt melding van het aantal gasten dat we opvangen en welk percentage positief doorstroomt. Sinds de oprichting is dat ongeveer zeventig procent geweest. Circa 150 mensen maken op jaarbasis gebruik van Het Passion. Daarnaast zijn ongeveer 300 vrijwilligers op jaarbasis betrokken. In de afgelopen tien jaar zijn er circa 1.350 gasten het erf opgekomen. Samen met ongeveer 2.500 vrijwilligers hebben ze het leven gedeeld en van elkaar geleerd.’


Wat is belangrijker: impact of transparantie?

‘Ik denk dat door transparantie de impact nog groter kan worden. Door transparantie krijgen mensen vertrouwen in een organisatie en zien ook het resultaat van de organisatie. Dat maakt dat mensen graag het doel willen steunen met gebed, aanwezigheid of een donatie.’

Welke rol speelt uw accountant daarin?
‘Door heldere verslaglegging, controle op transparantie en juistheid en het voldoen aan de gestelde regels zijn we als stichting in staat om te laten zien dat we een solide, betrouwbare en duurzame organisatie zijn. De accountant is degene die de organisatie en haar financiële situatie beoordeeld en speelt daarin een grote rol en zijn en maken dan ook dankbaar gebruik van zijn kennis en expertise.’

Voor werkvakantie boek via de website: www.hetpassion.nl of mail naar info@hetpassion.nl of bel met 0314-382462.

 

Toestemming voor het gebruik van cookies

Met 'Bekijk details' kun je aangeven welke cookies we wel en niet mogen gebruiken en sla je voorkeuren op.

Privacyverklaring | Sluiten
Bekijk details
Top