← terug naar nieuwsoverzicht

In gesprek met: de Internationale Bijbelbond

‘Een accountant die eens per jaar binnenkomt is niet meer van deze tijd’

We maken kennis met Bert de Jong, directeur van de Internationale Bijbelbond. Deze organisatie helpt christenen om de Bijbel te laten spreken in hun persoonlijk leven en de verbinding te leggen tussen de boodschap van de Bijbel en hun leefwereld. Hoe belangrijk is het jaarverslag voor hen en wat vinden zij van de beschikbaarheid en transparantie van financiële informatie?

 Wat is volgens u het belangrijkste criterium waaraan financiële informatie moet voldoen?
‘De informatie moet leesbaar, concreet, betrouwbaar en inzichtelijk zijn. Het laat zien waar je als organisatie staat en het is een signaal van vertrouwen, van dat je de zaken financieel op orde hebt.’

Hoe geeft uw organisatie daar invulling aan?
‘Voor ons is het belangrijk dat procedures helder en toetsbaar zijn. De processen moeten effectief en efficiënt zijn, zodat je met minimale inspanning goede resultaten kunnen bereiken. We hebben in het recente verleden te maken gehad met een ingrijpende reorganisatie. Voor een anbi-organisatie, die wij zijn, is een goed financieel beleid extra van belang.’

Wat is belangrijker: impact of transparantie?
‘Impact en transparantie hebben met elkaar te maken. Een goede transparante verslaggeving laat zien welke impact je activiteiten hebben. Cijfers vertellen als het ware het verhaal op een andere manier. Beide begrippen strijden een beetje om de voorrang. Zonder transparantie kan je impact een vertekend beeld geven, daarom heb je ze beide nodig.’

Welke rol speelt uw accountant daarin?
‘De accountant is een ‘toezichthouder’, die naast het maken van de jaarrekening ook adviseur is. Zijn adviesrol wordt steeds belangrijker. Een accountant die eens per jaar binnenkomt voor de controle is niet meer van deze tijd. Je bouwt aan een relatie in deze tijd van netwerken, daardoor komt de adviesrol ook meer tot zijn recht. We krijgen in toenemende mate te maken met nieuwe wetgeving, denk maar aan de AVG, het is dan van belang dat je terug kunt vallen op je accountant als adviseur, als kennisdrager.’

 

Toestemming voor het gebruik van cookies

Met 'Bekijk details' kun je aangeven welke cookies we wel en niet mogen gebruiken en sla je voorkeuren op.

Privacyverklaring | Sluiten
Bekijk details
Top