← terug naar nieuwsoverzicht

Hoofdpijndossier: de giftenaftrek

De afgelopen zomer was het redelijk stil in de sector. Maar in die komkommertijd probeerden de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) de toekomstige regering bij de les te houden met het manifest Filantropie is onmisbaar voor onze samenleving. De SBF stuurden het manifest naar informateur Zalm, om ook tijdens de formatie het behoud van de giftenaftrek te benadrukken. De discussie over het wel of niet afschaffen van de giftenaftrek laaide begin dit jaar ook weer op, nadat staatssecretaris Wiebes van Financiën de giftenaftrek liet evalueren. Het laatste woord is er nog lang niet over gezegd, zo lijkt het.

Uit de evaluatie blijkt dat de fiscale ondersteuning aan goede doelen op dit moment ruim een half miljard euro per jaar bedraagt. De giftenaftrek maakt daarvan circa 330 miljoen euro uit en de vrijstelling van de schenk- en erfbelasting 211 miljoen euro. Uit het onderzoek blijkt ook dat de giftenaftrek de totale omvang van giften van belastingplichtigen binnen de inkomstenbelasting verhoogt: circa veertig procent van de IB-plichtige gebruikers van de giftenaftrek zegt daadwerkelijk meer te geven door deze regeling.

Maar niet iedereen is overtuigd van de noodzaak van de giftenaftrek. De PVV vroeg het kabinet al eens te becijferen hoeveel de belastingtarieven omlaag zouden kunnen als de giftenaftrek wordt afgeschaft. De partij vindt dat ‘Henk en Ingrid’ meebetalen aan de goedgeefsheid van hun buurman. En ook ambtenaren lijken de bewerkelijke anbi-regeling beu. De Belastingdienst zelf zegt dat de giftenaftrek een moeilijk te handhaven aftrekpost is, waarbij fouten veel voorkomen en er door belastingplichtigen en facilitators actief wordt gefraudeerd. Controle bij de belastingplichtige zelf is bewerkelijk en te arbeidsintensief.

In dit dossier rollen de deskundigen over elkaar heen. Het komende kabinet zal er dan ook een flinke kluif aan hebben. Ondertussen schaar ik me achter de noodkreet van de SBF, die vinden dat de vrijwillige inzet voor de samenleving van burgers, bedrijven, goede doelen, vermogensfondsen en kerken fiscaal ondersteunend beleid nodig heeft. Juist omdat filantropie en particulier maatschappelijk initiatief problemen oppakken die de overheid niet altijd kan oplossen. En dat lijkt steeds vaker het geval te zijn, dus is fiscale ondersteuning meer dan ooit nodig.

Pieter Alblas

 

Toestemming voor het gebruik van cookies

Met 'Bekijk details' kun je aangeven welke cookies we wel en niet mogen gebruiken en sla je voorkeuren op.

Privacyverklaring | Sluiten
Bekijk details
Top