← terug naar nieuwsoverzicht

In gesprek met: Jan van Gils van Exodus Nederland

‘WITh geeft blijk van betrokkenheid’

In elke editie van onze nieuwsbrief stellen we een van onze klanten aan u voor. Wat vinden zij van de beschikbaarheid en transparantie van financiële informatie? Hoe belangrijk is het jaarverslag voor hen? Dit keer maken we kennis met Jan van Gils van Exodus Nederland. Dat is de grootste landelijke organisatie die met professionals en vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan ex-gedetineerden, gedetineerden en hun familieleden.

Wat is volgens u het belangrijkste criterium waaraan financiële informatie moet voldoen?
‘Dat zijn er twee: betrouwbaarheid en actualiteit. En je moet informatie vertalen naar de organisatie waarvoor het geldt.’

Hoe geeft uw organisatie daar invulling aan?
‘Wij ontvangen fondsen van de overheid, private financiers, vermogensfondsen en donateurs. We moeten daarom open zijn over onze uitgaven en dat doen we zo goed mogelijk.’

Wat is belangrijker: impact of transparantie?
‘Transparantie is een groot goed. Exodus besteedt geld dat afkomstig is uit de samenleving en moet daarover verantwoording afleggen. Daarmee verplichten we ons om, ook moreel, aan hoge standaarden te voldoen. Maar impact is eigenlijk net zo belangrijk, want dat creëert draagvlak. We hebben nu niet echt een aaibare doelgroep, dus we moeten laten zien dat wat we doen, werkt. Dat is ook de reden dat we ons tweejaarlijks door de Universiteit Leiden laten monitoren. Daaruit blijken de resultaten die we boeken voor de samenleving: minder recidive, minder overlast, maar ook financiële winst.’

Welke rol speelt uw accountant daarin?
‘We hebben heel bewust voor WITh Accountants gekozen. We hadden een periode van grote verandering achter de rug toen we met ze in zee gingen. De accountants van WITh kennen de sector erg goed en pasten ook moreel gezien goed bij ons: we vonden elkaar in onze visies op onze rol in de maatschappij. Natuurlijk zitten ze op de cijfertjes, en dat moeten ze ook, maar vooral inhoudelijk is WITh heel sterk. We hebben onze interne bedrijfsvoering helemaal op orde en daarmee willen we ook naar buiten treden door een helder jaarverslag, wat precies laat zien wat we allemaal bereikt hebben.
Verder vind ik het bijzonder hoe ze blijk geven van hun betrokkenheid. Ze komen ongevraagd met tips en ideeën uit hun eigen netwerk. Dat hoeven ze niet te doen, daarom vind ik dat heel bijzonder.’

www.exodus.nl

 

Toestemming voor het gebruik van cookies

Met 'Bekijk details' kun je aangeven welke cookies we wel en niet mogen gebruiken en sla je voorkeuren op.

Privacyverklaring | Sluiten
Bekijk details
Top