← terug naar nieuwsoverzicht

Einde aan jarenlang juridisch gevecht: ANBI-status voor Katholiek Nieuwsblad

Er lijkt een einde te zijn gekomen aan het juridisch getouwtrek tussen het Katholiek Nieuwsblad en de Belastingdienst. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het nieuwsblad de ANBI-status mag behouden.

In 2013 vroeg het Katholiek Nieuwsblad de ANBI-status aan, maar kreeg die niet. Bovendien werd de ANBI-status van de steunstichting van het blad, Arnulfus, ingetrokken. Reden voor het Katholiek Nieuwsblad om de gang naar de rechter te maken. De rechtbank Gelderland gaf ons gelijk, maar de Belastingdienst ging in hoger beroep, vertelt directeur-uitgever Francois Vluggen. Het hof Arnhem oordeelde dat er bij het uitgeven van ons weekblad sprake is van commercile tarieven. Dat duidde volgens het hof op een particulier belang en dus niet op een organisatie die het algemeen nut dient. De ANBI-status werd vervolgens weer ingetrokken. Wij hebben altijd gesteld dat de abonnementstarieven ruim onder de kostprijs liggen. Gelukkig ging de Hoge Raad daar vorige maand in mee en oordeelde dat we de ANBI-status weer terug moesten krijgen.

Algemeen nut
De Hoge Raad oordeelt dat het weekblad het algemeen nut dient, zoals in de statuten van het Katholiek Nieuwsblad staat. Die statutaire bepaling laat geen andere conclusie toe dan dat zowel het uitgeven van dat nieuwsblad als het bevorderen van andere publiciteit ten dienste staan van het verkondigen van bedoelde boodschap. Verwijzing moet volgen voor een hernieuwd onderzoek naar de vraag of belanghebbende feitelijke werkzaamheden uitsluitend of nagenoeg uitsluitend bestaan uit het uitgeven van een dergelijk nieuwsblad en het bevorderen van dergelijke andere publiciteit. Bevestigende beantwoording van die vraag leidt tot het oordeel dat belanghebbende, gelet op het bepaalde in artikel 5b, lid 3, letter i, AWR, met die werkzaamheden rechtstreeks en primair een algemeen nut beoogt, aldus de Hoge Raad.

Geen exploitatieoverschotten of winstoogmerk
De Hoge Raad oordeelt dat het uitgeven van het weekblad rechtstreeks gericht is op het dienen van het algemeen belang, ondanks dat de prijs voor het weekblad als een min of meer commercieel tarief moet worden aangemerkt. Vluggen: Voor het Hof waren die commercile tarieven bepalend, maar de Hoge Raad vindt dat die niet gericht zijn op het behalen van exploitatieoverschotten. Onze abonnementsprijs is niet kostendekkend en de exploitatie van leidt al sinds de oprichting ieder jaar tot verlies. De Hoge Raad vindt dat dit niet op een winstoogmerk duidt en dat is in onze ogen juist.

 

Toestemming voor het gebruik van cookies

Met 'Bekijk details' kun je aangeven welke cookies we wel en niet mogen gebruiken en sla je voorkeuren op.

Privacyverklaring | Sluiten
Bekijk details
Top