← terug naar nieuwsoverzicht

ANBI discussies met de belastingdienst

Vóór 1 juli 2017 hebben alle ongeveer 43.000 ANBI’s (inclusief ongeveer 9.500 kerkelijke instellingen) moeten zorgen voor publicatie van onder andere een financiële verantwoording over 2016 op hun website. Vanwege die publicatieplicht hebben honderden stichtingen vrijwillig hun ANBI-status opgegeven in de afgelopen jaren. De eisen worden steeds zwaarder. De belastingdienst heeft na controles ook honderden ANBI’s geschrapt die niet aan de eisen voldoen. Soms is de ANBI-beschikking zelfs met terugwerkende kracht per 2008 ingetrokken. In diverse gevallen blijkt de belastingdienst echter veel te streng te zijn.

Algemeen nut
Sinds 2010 geldt de eis dat een ANBI voor minimaal 90% het algemeen nut moet beogen. De belastingdienst heeft de neiging al snel te stellen dat niet aan die eis voldaan is omdat het meer gaat over het belang van een beperkte groep of particulieren. Rechters oordelen daarover verschillend. Er zijn diverse zaken waarin gebleken is dat een gerechtshof of de Hoge Raad de belastingdienst terugfluit op dit punt. Een ANBI die geconfronteerd wordt met dit standpunt van de belastingdienst hoeft dus niet te snel de handdoek in de ring te gooien.

Commerciële activiteiten
De belastingdienst heeft ook de neiging al snel moeilijk te doen over de ANBI-beschikking indien een ANBI commerciële activiteiten uitvoert. Ook op dit punt heeft de belastingdienst echter al enkele keren bakzeil gehaald bij rechters tot en met de Hoge Raad. Commerciële activiteiten die in dienst staan van het algemeen nuttige doel zijn onder voorwaarden toegestaan voor een ANBI.

Bezwaar tegen standpunt fiscus zinvol!
Wij zijn betrokken geweest bij diverse discussies met de belastingdienst over de ANBI-status van cliënten. Naast de hiervoor genoemde argumenten wijst de fiscus ook vaak op administratieve gebreken en op het niet voldoen aan de publicatieplicht. Onze ervaring is dat goede argumenten vaak helpen om de discussie in het voordeel van de ANBI af te sluiten. In die situaties is de ANBI-beschikking in stand gebleven of opnieuw verstrekt. Vaak blijkt dat de fiscus de achtergronden van een ANBI onvoldoende kent en dat een goed onderbouwd verhaal voldoende is om de fiscus te overtuigen.

Onzekere toekomst giftenaftrek en ANBI’s
Dit jaar zijn de giftenaftrekregelingen en de controle van ANBI’s regelmatig in het nieuws geweest. In evaluatierapporten is commentaar geleverd op de regelingen. Het huidige kabinet heeft in juni geschreven dat een kabinetsreactie naar aanleiding van de evaluaties is voorbehouden aan het volgende kabinet. Het valt niet te verwachten dat er al in 2018 iets gaat veranderen, maar in het najaar weten we wellicht meer.

drs. Wim de Kok

 

Toestemming voor het gebruik van cookies

Met 'Bekijk details' kun je aangeven welke cookies we wel en niet mogen gebruiken en sla je voorkeuren op.

Privacyverklaring | Sluiten
Bekijk details
Top