← terug naar nieuwsoverzicht

Aantal nalatenschappen groeit de komende tien jaar

Afgelopen zomer verscheen het grote Nalatenschappenonderzoek 2017. Nalatenschappen worden een steeds belangrijkere inkomensbron voor non-profits. Het goede nieuws is dat er de komende tien jaar nog meer geld uit nalatenschappen bij komt. De onderzoekers voorspellen voor het komend decennium 3,4 procent groei.

Het Nalatenschappenonderzoek is uitgevoerd door het Britse onderzoeksinstituut Legacy Foresight in samenwerking met Arjen van Ketel, in opdracht van vijftien grote Nederlandse goede doelen. De belangrijkste uitkomst is dat de groei in de afgelopen tien jaar van 2,6 procent per jaar stijgt naar gemiddeld 3,4 procent per jaar in het komend decennium. Belangrijk daarin zijn de prognose van groeiende sterftecijfers en positieve economische vooruitzichten.

Ouderen willen vaker nalaten aan goede doelen
Onderzoek onder oudere Nederlanders bevestigt dat vooral mensen zonder kinderen en trouwe donateurs aan goede doelen (willen) nalaten. Babyboomers (de groep tussen vijftig en zeventig jaar) zijn nog meer bereidwillig dan de zeventigplussers. Dat is zeer hoopvol, omdat deze ‘jongere ouderen’ meer vermogen hebben en nu al grotere schenkingen doen via het testament.

Wel of geen testament
Een grote uitdaging voor fondsenwervers is de terughoudendheid van veel ouderen om überhaupt een testament te maken. Ze denken vaak dat het niet nodig is om een testament te maken, of zien op tegen de kosten. Als deze mensen wel en testament gaan maken, zal het aantal nalatenschappen aan goede doelen aanzienlijk toenemen. Een substantieel deel hiervan staat wel open voor eventuele goedkopere alternatieven voor het traditionele ‘dure’ testament, zoals internettestamenten of testamenten met korting.

Belangrijke inkomstenbron
De deelnemers aan Legacy Monitor Netherlands melden dat nalatenschappen een steeds belangrijkere inkomstenbron worden. De afgelopen decennia is het relatieve aandeel nalatenschappen gestaag gegroeid, zelfs tot bijna dertig procent van alle inkomsten uit eigen fondsenwerving. De efficiency van nalatenschappeninkomsten is bovendien zeer hoog: minder dan tien procent van de beschikbare tijd van fondsenwervers wordt aan nalatenschappen besteed. De investeringen in nalatenschappen liggen nog lager: slechts drie procent van alle kosten voor communicatie en fondsenwerving wordt gebruikt voor de werving van nalatenschappen. Dit suggereert dat verdere investering in de werving van nalatenschappen nuttig kan zijn.

 

Toestemming voor het gebruik van cookies

Met 'Bekijk details' kun je aangeven welke cookies we wel en niet mogen gebruiken en sla je voorkeuren op.

Privacyverklaring | Sluiten
Bekijk details
Top